logo Junior Achievement logo Infovek logo P-MAT
používateľ: neprihlásený
navigácia: úvod | prihlásenie | registrácia

e-Ekonómia - virtuálne kurzy ekonómie pre stredoškolákov

 

Zoznam kurzov:

 • 01/2005 (registrácia od 2.9.2005 do 8.9.2005, začiatok: 12.9.2005)
 • 02/2005 (registrácia od 9.9.2005 do 13.9.2005, začiatok: 19.9.2005)
 • 03/2005 (registrácia od 13.9.2005 do 19.9.2005, začiatok: 22.9.2005)
 • 04/2005 (registrácia od 19.9.2005 do 28.9.2005, začiatok: 28.9.2005)
 • 05/2005 (registrácia od 25.9.2005 do 10.10.2005, začiatok: 10.10.2005)
 • 06/2005 (registrácia od 26.9.2005 do 17.10.2005, začiatok: 17.10.2005)
 • 07/2005 (registrácia od 29.9.2005 do 24.10.2005, začiatok: 24.10.2005)
 • 08/2005 (registrácia od 30.9.2005 do 7.11.2005, začiatok: 7.11.2005)
 • 09/2005 (registrácia od 10.10.2005 do 14.11.2005, začiatok: 14.11.2005)
 • 10/2005 (registrácia od 16.1.2006 do 23.1.2006, začiatok: 23.1.2006)
forex site for trading Forex trading and virtualne kurzy ekonomie currency bad credit debt consolidation loan best option.

Všetky kurzy sú už plné. Ďalšie kurzy budú otvorené až v školskom roku 2006/2007.

Prostredníctvom 3-mesačného virtuálneho kurzu ekonómie, študenti stredných škôl pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

Prostredníctvom internetu študenti:
 • spoznávajú teóriu ekonómie,
 • vypracúvajú cvičenia,
 • majú k dispozícii množstvo testovacích otázok,
 • pracujú s virtuálnou simuláciou Investland,
 • komunikujú s virtuálnym učiteľom ekonómie,
 • vypracúvajú záverečný test.

Ciele programu:
 • umožniť mladým ľudom porozumieť fungovaniu trhovej ekonomiky
 • rozhodovať o efektívnom využívaní vlastných finančných prostriedkov
 • rozvíjať činnosti spojené s riadením podniku
 • odskúšať si prácu na zaujímavom ekonomickom projekte
 • komunikovať prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií
 • spoznávať prostredie internetu
 • ukázať žiakom možnosť efektívneho využívania voľného času pri počítači

Študenti môžu kurz využiť na získanie základného ekonomického rozhľadu alebo ako pomôcku pri príprave na prijímacie pohovory na vysokú školu. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu, študenti získajú certifikát. Kurz je bezplatný.

Ocenenie
Virtuálny kurz e-Ekonómia bol ocenený v súťaži "e-learning v praxi", ktorá sa konala ako sprievodná akcia konferencie ICETA 2003 v Košiciach v septembri 2003. e-Ekonómia získala 1. miesto v kategórii "On-line kurz", kde bolo posudzovaných 24 prihlásených projektov.

Úspešní absolventi
V minulom roku úspešne ukončilo virtuálny kurz e-Ekonómia 313 študentov z celého Slovenska.

Prihláste sa
Do jedného kurzu sa z jednej školy môže prihlásiť maximálne 10 študentov!

Partneri projektu
Projekt e-Ekonómia vznikol spoluprácou organizácií: